Demokrat Çoruh Gazete ve Matbaası -

Bayraktutan’ın Bu Defaki Gündemi Yusufeli Oldu

Bayraktutan’ın Bu Defaki Gündemi Yusufeli Oldu
  • 10.07.2019
  • Bayraktutan’ın Bu Defaki Gündemi Yusufeli Oldu için yorumlar kapalı
  • 130 kez okundu

Bayraktutan bu defa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a TYÇP kapsamında işe alınanların AK partili başkanların verdiği listeye göre mi işe alındıklarını sordu.

Bayraktutan bu defa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a TYÇP kapsamında işe alınanların AK partili başkanların verdiği listeye göre mi işe alındıklarını sordu.

TBMM Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan tarafından TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:”Bilindiğiüzere, TürkiyeİşKurumukuruluşmevzuatıgereğiişgücüileişverenibirnoktadabuluşturanvedolayısıilekamumenfaatinesosyoekonomikdengeleripozitifyöndedesteklemehedefiolanbirkurumdur. Bu vesileileillerimizde İŞKUR bumisyonunuözelliklekamukurumlarıylaortaklaşagerçekleştirmişolduğuprojelerle de sürdürmektedir.

Bu çerçevedeArtvinİlimizde de İŞKUR tarafındanişgücübedelikarşılanmaksuretiyle hem kamukurumlarınaistihdamdesteği hem de işsizliğiazaltmanoktasındaprojelersürdürülmesigerekliliğibilinmektedir.

AncakArtviniliYusufeliİlçemizde, 270 kamuişçisive 30 kamupersoneliolmaküzere; İŞKUR tarafındanyapılanilanlarileOrmanİşletmeMüdürlüğündeveYusufeliKöylereHizmetGötürmeBirliğibünyesindeistihdamedilmeküzere 300 kişi TYP kapsamındakurumlarındeğişikdepartmanlarındaçalıştırılmaküzerealımilanıyapmıştır. İlaniçinSon başvurutarihinin01 Haziran 2019; yanitekrarlanacakolanYusufeliSeçimlerininbirgünöncesiolmasıDevletin, vatandaşlaraayrımcılıkyaptığıiddialarınıberaberindegetirmiştir..

Son yıllarda İŞKUR bünyesindeyapılanalımlardaözelliklegenelseçimeyakıntarihlerdealımıyapılanişsizlerin ‘’ToplumYararınaProgramlar ‘’ kapsamındaişealımları son dereceşaibeliolmuştur.İnsanlarınhaklarıyenmiş, yaşanılanhakgaspıneticesindetoplumunbüyükbirbölümündeinfialoluşmuştur.Vatandaşlarımıztarafındankadrolarınsiyasi rant odaklıyapıldığıiddialarıvardır.
Bu Bağlamda;

1-Artvin İli veilçelerinde, TYP kapsamındabugünekadar İŞKUR ne kadarpersonelalmıştır? Yıllaritibariilekişisayısınıilçeilçeaçıklarmısınız?

2-Artvin İli veilçelerindekaçkişikurayöntemiilealınmıştır, kaçkişilisteyöntemiilealınmıştır?  Yıllaragöreilçeilçesayılarınıbelirtirmisiniz?

 3-Artviniliveilçelerinde TYP kapsamındaalınanpersonellerin AKP ilveilçeBaşkanlıklarınınverdiğilisteyegöreyapıldığıiddialarıdoğrumudur?Bu iddialarhakkındaBakanlığınızınbaşlattığıbirinceleme, soruşturmamevcutmudur?

4-2019 YılındaArtviniligenelindeTYP  kapsamındabugünekadar İŞKUR ne kadarpersonelalımıyapmıştır? Konusugeçenalımlarlailgilidevamedenbirdava, soruşturmamevcutmudur?

5-31 mart 2019 MahalliİdarelerGenelSeçimleriöncesidönembazalındığında2019 yılındaİŞKUR ülkemizgenelinde nekadarpersonelalımıyapmıştır?

6- 2019yılıMahalliİdarelerGenelSeçimlerinedenkgelen 31 Mart tarihinde; 2018, 2017 ve 2016 yıllarındayapılanalımlarileSeçimtarihindekialımlarınyüzdeselolarakkarşılaştırmalıanalizininasıldır?

7-Bu verilerışığındaişçialımlarınınsiyasi rant sağlamakamacıylayapıldığıiddialarıdoğrumudur?

8- Haziranayı 2019 dönemindeArtvingeneli İŞKUR personelalımlarısayılarınabakıldığındaYusufeliilçemizilediğerilçekadrolarıkıyaslandığındaaradakifarklarınSeçimpropogandasıodaklıSiyasi rant sağlamaamacıylaolduğuiddialarıdoğrumudur?

9-   ArtviniliYusufeliilçemizdekiiddialarıaydınlatmakamacıyla; 270 kamuişçisive 30 kamupersoneliolmaküzeretoplam 300 kişilik İŞKUR alımlistesiniisimisimaçıklarmısınız?”

Ç.P

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ