Demokrat Çoruh Gazete ve Matbaası -

Çevre Politikamız

· Yürürlükte olan T.C. ve Uluslararası Çevre Mevzuatlarındaki yasalara ve diğer şartlara uymak,
· Çevre etkilerini sürekli kontrol ederek kirliliği önlemek
· Atıklarımızı azaltarak, verimliliğimizi artırarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek
· Yeni yatırımlarımızın seçiminde çevre etkilerini seçim kriteri olarak değerlendirmek
· Mal ve hizmet alımlarımızda çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmek,
· Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak