Demokrat Çoruh Gazete ve Matbaası -

Haziran  Ayı İl Genel Meclisi Kararları Açıklandı

Haziran  Ayı İl Genel Meclisi Kararları Açıklandı
  • 05.07.2019
  • Haziran  Ayı İl Genel Meclisi Kararları Açıklandı için yorumlar kapalı
  • 189 kez okundu

Artvin İl Genel Meclisi  Haziranayı il genel meclisi kararlarını açıklandı.

Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay il genel meclisi, gündeminde bulunan 7gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkan  vekilli Furkan Çakmak başkanlığında yapılan toplantıların ardından il genel meclisi, gündeminde bulunan 7 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Haziran ayı toplantılarında  il genel meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1: İl  Özel  İdaresinin  Köy  Alt  Yapı,  Köy  Yolu,  Tarım  Su  ve  Kanalizasyon işlerinde kullanılmak üzere patlayıcı madde ruhsatı bulunduğundan diğer kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde patlayıcı maddenin 2019 yılı satış bedelinin, 5302 sayılı İl  Özel  İdaresi  Kanununun  10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi.

K A R A R : İl Özel İdaresinin Köy Alt Yapısı, Köy Yolu, Ulaşım, Tarım, Su ve Kanalizasyon işlerinde kullanılmak üzere Patlayıcı Madde Ruhsatı bulunduğundan, diğer kurumlarda (Karayolları, DSİ, Orman  Bölge Müdürlüğü ve Belediyeler) Patlayıcı Madde Ruhsatı olmadığından ihtiyaç duyulması halinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca patlayıcı maddenin satışının yapılabilmesi için 2019 yılı satış bedelinin belirlenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 2: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önergenin görüşülmesi.

K A R A R : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önergeye istinaden, İlimiz Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa İlçelerinin kıyı şeridinde yok olmaya yüz tutmuş olan balıkçılığı geliştirmek, kaçak trol avcılığını engellemek ve olta balıkçılığını teşvik etmek amacıyla resif projelerinin uygulanması talebinin Tarım Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3: Mülkiyeti  İl  Özel  İdaresine  ait  Ardanuç  İlçesi  Naldekön  Köyü  Arekler mevkiinde faaliyet gösteren Asfalt Plentinde üretilen asfaltın satış bedelinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R:  İl Genel Meclisimizin 08/05/2019 tarih ve 49 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Ardanuç İlçesi Naldekön Köyü Arekler mevkiinde faaliyet gösteren Asfalt Plentinde üretilen asfaltın 2019 yılı satış bedelinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi ile ilgili 13-14/05/2019 tarih ve 6 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Ardanuç İlçesi Naldöken Köyü Arekler mevkiinde faaliyet gösteren Asfalt Plentinde sıcak asfalt üretiminde satınalınan Bitüm fiyatı, nakliye giderleri ve diğer üretim maliyetlerindeki artış ve plentin ilçelere olan uzaklığı dikkate alınarak talep olması halinde Köylere Hizmet Götürme Birliklerine, Kamu kurum ve kuruluşları ile Özel veya Tüzel kişiliklere KDV dahilplent çıkış fiyatı ile nakliye, serme, sıkıştırma dahil sıcak asfaltın ekte sunulan ücret tarifesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca uygulanması, ayrıca asfalt üretim hammaddelerinde (Bitüm, CNG Yakıt ve Akaryakıt) değişiklik olması halinde fiyatların her yıl yeniden revize edilerek uygulanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 4: İl Özel İdaresi  İşletme ve İştirakler  Müdürlüğü tarafından işletilmekte  olan Çok Katlı Otoparkın içerisinde bulunan Oto Yıkama bölümü, Otopark Giriş-Çıkış ile Abone ücretlerinin, 5302 sayılı İl  Özel  İdaresi  Kanununun  10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi.

K A R A R : İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Çok Katlı Otopark ve Spor Kompleksi binasında bulunan ve Çok Katlı Otopark içerisinde hizmet veren Oto Yıkama bölümünde kullanılan Otomatik Süpürge, Köpük, Su, Otopark Giriş-Çıkış ile Abone ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5: Artvin İli Hopa İlçesine bağlı Esenkıyı Köyü sınırları içerisinde kalan tapuda 103 ada, 25, 87 ve 88 numaralı parseller üzerine yapımı planlanan “Otel Alanı” ve “Günübirlik Tesis Alanı” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

K A R A R : Artvin İli Hopa İlçesine bağlı Esenkıyı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 103 ada, 25, 87 ve 88 numaralı parseller üzerinde de 1/1000 ölçekte F46-b-05-d-3-b, F46-b-05-c-4-a ile 1/5000 ölçekte F46-b-05-d ve F46-b-05-c paftalarda yaklaşık 16.247,55 M²’lik taşınmaz üzerine Bilbilan Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İpekyol Nakliyat İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile Yavuz PAPİLA tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” ve “Günübirlik Tesis Alanı” projesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önergenin görüşülmesi.

K A R A R : İlimizde turizmin geliştirilmesi açısından hazırlanacak olan Turizm Mastır Planı dahil turizm varlıklarımıza kazandırılması gereken yerlerle ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak olarak bir çalışma yapılarak turizm hamlesinin başlatılmasına acil ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda tespit edilecek yerlerle ilgili geniş kapsamlı bir çalışmanın İl Genel Meclisi Başkanlığı nezdinde başlatılarak ekonomik katkısının değerlendirilmesi ve İlimizde turizm alanlarının belirlenmesi ve bu alanların dahil edilmesi için çalışma yapılması, İlimize daha çok yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerinin sağlanması için gerekli çalışmanın yapılması talebinin Turizm Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 6:İl  Genel  Meclisimizin  06/03/2019 tarih  ve  23  sayılı  kararı  ile  onaylanan, Artvin İli Ardanuç İlçesi sınırları içerisinde Yeşil Mavi Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Ardanuç-5 Regülatörü ve HES” projesine ait İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 08/05/2019 tarih ve 48 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Ardanuç İlçesi sınırları içerisinde Yeşil Mavi Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Ardanuç-5 Regülatörü ve HES” projesine ait İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili 15-16/05/2019 tarih ve 12 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Artvin İli Ardanuç İlçesi sınırları içerisinde Yeşil Mavi Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Ardanuç-5 Regülatörü ve HES” projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları İl Genel Meclisimizin 06/03/2019 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 20/03/2019-20/04/2019 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edildikten sonra 19/04/2019 tarihli dilekçe ile Turgay KAYA tarafından süresi içerisinde itiraz edildiği,

Ayrıca İsa KARACA ve dava arkadaşları tarafından Artvin İli Ardanuç İlçesi sınırları içerisinde Yeşil Mavi Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Ardanuç-5 Regülatörü ve HES Revizyonu” projesi için 16/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı “ÇED Gerekli Değildir” kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Rize İdare Mahkemesine açılan dava neticesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20/05/2019 tarih ve 4046 sayılı yazıların ekinde sunulan Rize İdare Mahkemesinin 29/03/2019 tarih ve 2017/295 Esas ve 2019/198 sayılı Kararı  ile  dava  konusu  işlemin  iptaline  karar  verilmiş  olup, 2577  sayılı  İdari  Yargılama  Usulü

Kanununun 28. maddesi uyarınca karar icaplarına göre işlem yapılması istendiğinden 37118 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 37119 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptal edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 7:  Artvin Turizm Master Planı Taslağı doğrultusunda İlimiz Merkez ve İlçelerde Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan (Kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla) İçkili Yer Bölesi olabilecek yerlerin “İçkili Yer Bölgesi” olarak yeniden belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 07/05/2019 tarih ve 46 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin Turizm Master Planı Taslağı doğrultusunda İlimiz Merkez ve İlçelerde Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan (Kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla) İçkili Yer Bölesi olabilecek yerlerin “İçkili Yer Bölgesi” olarak yeniden belirlenmesi ile ilgili 13-14/04/2019 tarih ve 11 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesinde; “İçkili yer bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir. İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz.”

  1. maddesinde ise İçkili yer bölgesi,

a)Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,

 

b)Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde,

c)Otogar ve otobüs terminallerinde,

d)Resmî ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde tespit edilemez. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (a) bendinde belirtilen yerler için mahallî şartlar dikkate alınarak belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından belirli bir mesafe, tayin ve tespit edilir. denildiğinden, İl Genel Meclisimizin 12/06/2007 tarih ve 48 sayılı kararı ile İçkili Yer Bölgesi tespit edilmiştir.

Ancak, Artvin İlinde turizm sektörünün hızla büyümesi ve turizmin gelişmesi açısından ve turizme açık bölge olması nedenleriyle talepler artmıştır.

Turizm Master Planı Taslağı  gözönünde bulundurularak hazırlanan İlimiz Merkez ve İlçelerde belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan, (kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla) Artvin İli Şavşat İlçesine ait ekte sunulan, Şavşat-1 Y 517306 X 4587938, Şavşat-2 Y 525732 X 4587939, Şavşat-3 Y 525732 X 4579940, Şavşat-4 Y 543978 X 4579940, Şavşat-5 Y 543978 X 4560996, Şavşat-6 Y 526189 X 4560996, Şavşat-7 Y 526189 X 4564418, Şavşat-8 Y 517305 X 4564418, Şavşat-9 Y 517306 X 4587938 koordinatları içerisinde kalan alanların ”İçkili Yer Bölgesi” olarak belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Hacer ERER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ