Demokrat Çoruh Gazete ve Matbaası -

Temmuz Ayı İl Genel Meclisi Kararları Açıklandı

Temmuz Ayı İl Genel Meclisi Kararları Açıklandı
  • 19.07.2018
  • Temmuz Ayı İl Genel Meclisi Kararları Açıklandı için yorumlar kapalı
  • 25.768 kez okundu

Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı İl Genel Meclisi Kararlarını açıklandı.

Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 18 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 18 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Temmuz ayı toplantılarında  İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1: Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Çağlayan Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 122 ada ve 217 nolu parsel üzerine Ahmet EROĞLU tarafından yapımı planlanan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

Karar: Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Çağlayan Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 122 ada ve 217 nolu parselde 1/1000 ölçekte G47-b-01-d-4-c ile 1/5000 ölçekte G47-b-01-d paftada yaklaşık 2.991,17 M²’lik taşınmaz üzerine Ahmet EROĞLU tarafından yapımı planlanan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” projesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 2: Artvin İli Şavşat İlçesi sınırları içerisinde Berta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Bayram Barajı ve HES-Bağlık Barajı ve HES-Meydancık Regülatörü ve HES” projelerine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

Karar: Artvin İli Şavşat İlçesi sınırları içerisinde Berta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan 150,82 MWm/147,45 MWe kurulu güce sahip “Bayram Barajı ve HES-Bağlık Barajı ve HES-Meydancık Regülatörü ve HES” projelerine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3: Artvin İli  Borçka İlçesine  bağlı Efeler  Köyü sınırları  içerisinde yer  alan tapuda 270 ada ve 11 nolu parsel üzerine Ersin DALKIRAN tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 05/06/2018 tarih ve 81 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Borçka İlçesine bağlı Efeler Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 270 ada ve 11 nolu parsel üzerine Ersin DALKIRAN tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 14/06/2018 tarih ve 18 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Artvin İli Borçka İlçesine bağlı Efeler Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 270 ada ve 11 nolu parselde 1/1000 ölçekte F47-b-09-a-2-c, F47-b-09-b-1-d ile 1/5000 ölçekte F47-b-09-a ve F47-b-09-b paftada yaklaşık 2.690,16 M²’lik taşınmaz üzerine Ersin DALKIRAN tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 33602 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 33603 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddeleri hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4: Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 131 ada ve 6 nolu parsel üzerine Cevdet YILMAZ tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 08/06/2018 tarih ve 86 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 131 ada ve 6 nolu parsel üzerine Cevdet YILMAZ tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 19/06/2018 tarih ve 19 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 131 ada ve 6 nolu parselde 1/1000 ölçekte F47-c-08-a-2-b, F47-c-08-b-1-a ile 1/5000 ölçekte F47-c-08-a ve F47-c-08-b paftada yaklaşık 4.901,12 M²’lik taşınmaz üzerine Cevdet YILMAZ tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 33649 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 33650 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddeleri hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5: İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Sakarya Köyü Kayadibi Mahallesi İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 08/06/2018 tarih ve 88 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Sakarya Köyü Kayadibi Mahallesi İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili 22/06/2018 tarih ve 21 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;  7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun, 5286 sayılı ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) bendi gereğince, İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Sakarya Köyü sınırları içerisinde Q=0,50 lt/sn verimli Tutadibi membasının Q=0.40 lt/sn’lik kısmının İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Sakarya Köyü Kayadibi Mahallesinin içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisine Ardanuç İlçesine bağlı Sakarya Köyü sakinleri tarafından 73 imza ile ortaklaşa verilen 10/05/2018 tarihli dilekçe ile itirazda bulunduklarından, itirazlı memba tahsisi yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 6: DOKA 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programından yararlanmak üzere Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına “Yaşayan Su Şehri Artvin” adlı projenin sunulması, eş finansman sağlanması, proje kapsamında İl Özel İdaresini temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişinin belirlenmesi.

Karar: Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve enerji üretimine başlanmış olan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin HES ile yapımı devam edilen Yusufeli Barajı ve HES ile birlikte oluşan baraj gölleri kıyıları ve bu kıyılara yakın üst kotlardaki mevcut turizm destinasyonlarının birlikte değerlendirilerek potansiyellerin belirlenmesi ve bu kapsamda yeni yatırım ve istihdam alanların tespitine yönelik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmiş olup.

Bu kapsamda; Artvin Valiliği ve DOKA işbirliğinde gerçekleştirilmiş çalışmalar sonucunda belirlenmiş olan “Dokuz Cazibe Noktası” ile ilgili olarak çeşitli sektörlerde yeni faaliyet, üretim ve istihdam olanaklarının araştırılması ve yapılacak bu araştırma çalışmaları sonucunda önerilebilecek yatırım konularının belirlenmesi amacıyla Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının 2018 yılı Fizibilite Desteği Programından yararlanılmasında fayda görülmektedir.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda; DOKA 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programından yararlanılmak üzere İl Özel İdaresince Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına “’Yaşayan Su Şehri Artvin” adlı fizibilite destek projesi sunulmasına, projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, proje kapsamında eş finansman desteğinin sağlanmasına proje kapsamında İl Özel İdaresini temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Artvin Valisinin yetkilendireceği kişiye yetki verilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 7: İlimiz  Yusufeli  İlçesine  bağlı Morkaya  Köyü  Derebaşı Mahallesinin  İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 04/06/2018 tarih ve 79 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Morkaya Köyü Derebaşı Mahallesinin İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili 12/06/2018 tarih ve 16 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun, 5286 sayılı ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) bendi gereğince, İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Morkaya Köyü sınırları içerisinde Q=0,2 lt/sn verimli Taşpınar ile  Q=0,1 lt/sn verimli Yataklar (Çilpuzan) membalarının İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Morkaya Köyü Derebaşı Mahallesinin içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisine Yusufeli İlçesine bağlı Morkaya Köyü Orta Mahalle sakinleri tarafından 32 imza ile ortaklaşa verilen 07/05/2018 tarihli dilekçe ile itirazda bulunduklarından, itirazlı memba tahsisi yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 8: İlimiz   Yusufeli   İlçesine   bağlı   Cevizlik   Köyü   İçme   Suyu   ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 04/06/2018 tarih ve 80 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Cevizlik Köyü İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili 13/06/2018 tarih ve 17 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun, 5286 sayılı ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) bendi gereğince, İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Cevizlik Köyü sınırları içerisinde Q=1.00 lt/sn verimli Narlıdere membasının Q=0.50 lt/sn’lik kısmının İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Cevizlik Köyü içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisine İlimiz Merkez İlçesine bağlı Sarıbudak Köyü Muhtarı tarafından verilen 09/11/2015 tarihli dilekçe ile itirazda bulunduğundan, itirazlı memba tahsisi yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 9: İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Boyalı Köyü Hacıoğlu Mahallesi İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 08/06/2018 tarih ve 87 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Boyalı Köyü Hacıoğlu Mahallesi İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili 21/06/2018 tarih ve 20 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun, 5286 sayılı ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) bendi gereğince, İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Boyalı Köyü sınırları içerisinde Q=0,4 lt/sn verimli Sacveret Yayla Germeşali membasının Q=0.4 lt/sn’lik kısmının İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Boyalı Köyü Hacıoğlu Mahallesinin içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisine İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Boyalı Köyü sakinlerinden Sait BAKIR tarafından verilen 25/05/2018 tarihli dilekçe ile itirazda bulunduğundan, itirazlı memba tahsisi yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 10: Artvin  İli  Merkez  İlçesine  bağlı  Salkımlı  Köyü  sınırları  içerisinde  yer  alan taşınmaz üzerine S.S. Livane Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından yapımı planlanan “Küçük Sanayi Sitesi” projesine ait imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 08/06/2018 tarih ve 89 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyü sınırları içerisinde yer alan taşınmaz üzerine S.S. Livane Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından yapımı planlanan “Küçük Sanayi Sitesi” projesine ait imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 25/06/2018 tarih ve 22 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyü sınırları içerisinde yer alan taşınmaz üzerine S.S. Livane Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından yapımı planlanan “Küçük Sanayi Alanı” projesine ait imar planı İl Genel Meclisimizin 10/03/2017 tarih ve 27 sayılı kararıyla onaylanmış, ancak S.S. Livane Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından hazırlanan İmar Planı Değişikliğinin İmar Planına aykırı bir durum teşkil etmediğinden hazırlanan 25023-1 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 25024-1 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 11: 22/05/2016  tarih  ve  29719 sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesi hükümleri uyarınca norm işçi kadro cetvellerinin yeniden belirlenmesi.

Karar :  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel idareleri yapar veya yaptırır.” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan işçi personeller için 22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesine istinaden; İl Özel İdarelerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle memur ve işçi kadro sayısının; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle kendi alt grupları için belirlenmiş memur norm kadro sayısından fazla olan kısmı ile mevcut dolu sürekli işçi kadro sayısının alt gruplar itibariyle kendileri için belirlenmiş olan toplam sürekli işçi norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuş olup, sayı itibariyle dondurulan bu kadrolardan boş olanlar bu Yönetmeliğe uygun olarak Meclis kararı ile iptal edilir. denildiğinden,

Emeklilik nedeniyle boşalan; 1 adet Operatör, 1 adet Atölye Ustası, 1 adet Bina ve Mal Bakıcısı (Eski Hükümlü) ve 1 adet Usta olmak üzere toplam 4 adet sürekli işçi kadrosunun iptal edilmesine,

Ancak, Artvin Türkiye İş Kurumu Müdürlüğünün 14/06/2018 tarih ve 640 sayılı yazılarına istinaden, % 2 oranında Eski Hükümlü sürekli İşçi çalıştırılması gerektiğinden emeklilik nedeniyle 1 adet eski Hükümlü kadrosu eksiği oluştuğundan, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. 11. ve Geçici 2. maddesi gereğince 1 adet Eski Hükümlü İşçi kadrosunun ihdas edilerek,

6 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 7 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Elektrik Teknisyeni, 1 dolu Köy Tesisler Teknisyeni, 4 dolu Sürveyan, dolu Tabancacı, 24 dolu Usta, 2 dolu Düz İşçi, 6 dolu Aşçı, 32 dolu Operatör, 5 dolu Yağcı, 20 dolu Şoför, 6 dolu Ustabaşı,

1 dolu Kaloriferci, 1 dolu Saha Amiri, 1 dolu Teknik Hesapçı, 1 dolu İşletme Teknisyeni, 3 dolu Makine Arazi Teknisyeni, 2 dolu Ambar Görevlisi olmak üzere toplam 125,  6360 sayılı yasa ile kapatılarak 30/03/2014 tarihinde devir edilip 31/03/2014 tarihinde İl Özel İdaresince devir alınan İşçilerden; 3 dolu Düz İşçi,

4 dolu Usta, 5 dolu Şoför, 2 dolu Büro Görevlisi 1 dolu Operatör, 1 dolu Ustabaşı olmak üzere toplam 16,   2 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Aşçı, 2 dolu Düz İşçi,1 dolu Teknik Hesapçı olmak üzere Engelli kadrosunda toplam 6, 1 dolu Büro Görevlisi,

1 dolu Şoför Eski Hükümlü kadrosunda toplam 2 olmak üzere mevcut Sürekli İşçi kadrosunun yukarıda gösterildiği üzere İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesine istinaden toplam 149 olarak yeniden belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 12: AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Muhammet ÇAKMAK’ın istifa etmesi nedeniyle boşalan İl Genel Meclisi 1. Başkan Vekili, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetleri Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 1’er üye belirlenmesi.

Karar:  30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Borçka İlçesi Adalet ve Kalkınma Partisinden İl Genel Meclisi asil üyeliğine seçilen Muhammet ÇAKMAK’ın 26/06/2018 tarihinde vermiş olduğu dilekçesine istinaden, 23 Haziran 2018 tarih ve 30457 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan atama kararıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ve 60. ile 2451 sayılı Kanunun 2. maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine atanmış olduğundan İl Genel Meclisi üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan İl Genel Meclisi 1. Başkan Vekili, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetleri Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 1’er üye belirlenmesi üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

İl Genel Meclisi 1. Başkan Vekilli seçimi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğin 18.ve 19. maddelerine istinaden gizli oyla yapıldı. Oyların kullanılması neticesinde Başkan ve Kâtip üyeler tarafından Meclisin huzurunda açılarak yapılan tasnif sonucunda; İl Genel Meclisi 1. Başkan Vekilliğine 10 oy alan Hakkı AYTOLAN, İhtisas Komisyonlarının teşkili, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddeleri gereğince yapılarak, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna Mehmet Selim ŞENTÜRK ve İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Mehmet Selim ŞENTÜRK’ün seçilmelerine, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 13: Artvin İli Borçka İlçesine bağlı Düzköy Köyü sınırları içerisinde AER Enerji Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “İlhan Regülatörü ve HES” projesine ait İl Genel Meclisimizin 06/04/2018 tarih ve 62 sayılı kararı ile üst ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği yapıldıktan sonra alt ölçekli imar planının değerlendirileceği belirtilmiş olduğundan, yapılan değişiklik ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

Karar:   Artvin İli Borçka İlçesine bağlı Düzköy Köyü sınırları içerisinde AER Enerji Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “İlhan Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” projesine ait İl Genel Meclisimizin 06/04/2018 tarih ve 62 sayılı kararı ile üst ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği yapıldıktan sonra alt ölçekli imar planının değerlendirileceği belirtilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün bila tarih ve 106762 sayılı yazılarına istinaden, Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmeliğin 12. maddesinde yer alan “… ilgili mevzuatları doğrultusunda onaylanan çevre düzeni planları onama tarihinde yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yapılan değişikliklerin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 14: 5302  sayılı  İl  Özel  İdaresi  Kanununun  31.  ile  5018  sayılı  Kamu  Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddeleri hükümleri uyarınca düzenlenen 2019 yılına ait performans planının görüşülmesi.

Karar:  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddeleri hükümleri uyarınca hazırlanan İlimiz Özel İdaresinin 2019 yılına ait performans planı üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

İlimiz Özel İdaresinin 2019 yılına ait hazırlanan performans planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddeleri hükümleri uyarınca kabulüne, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 15: 5263 sayılı Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma  Vakfı Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 19. maddesi gereğince Borçka Vakıf Mütevelli Heyetine 1 asil ve 1 yedek üye belirlenmesi.

 Karar:  İl Genel Meclisimizin 08/12/2017 tarih ve 135 sayılı kararı ile 9 Aralık 2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. maddesi gereğince Vakıf Mütevelli Heyeti üyeliği için; Merkez, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa ve Şavşat İlçelerinden 2 asil ve 2 yedek üye (…İl veya ilçede bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu olmaması halinde, hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği üçüncü bir kişi daha mütevelli heyetinde görev yapar) denildiğinden, Kemalpaşa ve Murgul ve Yusufeli İlçelerinden 3 asil ve 3 yedek üye belirlenmiştir.

Ancak Borçka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının 02/06/2018 tarih ve 465 sayılı yazılarına istinaden, Borçka İlçesinde faaliyet gösteren İmam Hatip Lisesi Yaptırma Yaşatma ve Öğrencileri Koruma Derneği faaliyetlerini sonlandırmış olduğundan, (…İl veya ilçede bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu olmaması halinde, hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği üçüncü bir kişi daha mütevelli heyetinde görev yapar) denildiğinden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. Maddesi hükümleri uyarınca görüldü.

Madde 16: DOKA  2017  Yılı  Kültürel  ve Doğal  Değerlerin  Korunması  ve  Geliştirilmesi  Mali Destek Programına sunulan “Yeniden Doğan Zeytinlik” projenin DOKA tarafından desteklenmesi uygun görüldüğünden, “Yeniden Doğan Zeytinlik” projesinin uygulanması için Sözleşme öncesinde sunulması gereken belgelerin hazırlanması ve sunulması, proje sözleşmesinin imzalanması ve proje eş finansman sağlanması için yetkili kişinin belirlenmesi.

Karar: Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve enerji üretimine başlanmış olan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin HES ile yapımı devam edilen Yusufeli Barajı ve HES ile birlikte oluşan baraj gölleri kıyıları ve bu kıyılara yakın üst kotlardaki mevcut turizm destinasyonlarının birlikte değerlendirilerek potansiyellerin belirlenmesi ve bu kapsamda yeni yatırım ve istihdam alanların tespitine yönelik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmiş olup.

Deriner Barajı ve HES rezervuar alanında su altında kalan İlimiz Merkez İlçesine bağlı Zeytinlik Köyü hak sahipleri vatandaşlarımızca inşa edilmekte olan konut ve yapılarla, tespit edilen yeni yerinde önceki yerleşim yerinin üst kotlarında ve baraj gölü kıyısında yeniden inşa edilmekte ve aynı noktada DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce “İskele” yapımı gerçekleştirilmektedir.

Yeniden inşaatı gerçekleştirilmekte olan Zeytinlik Köyünün; konut ve diğer yapıları, sosyal/kültürel donatıları, ortak yaşam kullanım alanları ile birlikte, Çoruh Havzası Baraj Gölleri Kıyılarına nitelikte kurulmasının, İlimizin sosyal ve ekonomik geleceğinde örnek teşkil etmesi bakımından son derece önemli olduğu değerlendirilmiş olduğundan DOKA 2017 Yılı Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi Mali Destek Programına “Yeniden Doğan Zeytinlik” projesiyle başvuru yapılmış ve projenin Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenmesi uygun görülmüştür,

DOKA 2017 Yılı Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun görülen “Yeniden Doğan Zeytinlik” projesinin uygulanması için sözleşme öncesinde sunulması gereken belgelerin hazırlanması ve sunulması, sözleşmenin imzalanması kararının alınması, proje sözleşmesinin imzalanması ve proje eş finansmanının sağlanması için Artvin Valisinin yetkilendireceği kişiye yetki verilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 17:

Artvin  İli  Şavşat İlçesine  bağlı Ciritdüzü  Köyü sınırları  içerisinde yer  alan tapuda 150 ada ve 1 nolu parsel üzerine Sezgin AYDIN tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

 

Karar:  Artvin İli Şavşat İlçesine bağlı Ciritdüzü Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 150 ada ve 1 nolu parselde 1/1000 ölçekte F48-b-24-a-3-d ile 1/5000 ölçekte F48-b-24-a paftada yaklaşık 5.196,41 M²’lik taşınmaz üzerine Sezgin AYDIN tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 18: Artvin  İli  Şavşat İlçesine  bağlı Yavuzköy Köyü sınırları  içerisinde yer  alan tapuda 160 ada ve 12 nolu parsel üzerine Handan DEMİRAL ALMALI tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

Karar:  Artvin İli Şavşat İlçesine bağlı Yavuzköy Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 160 ada ve 12 nolu parselde 1/1000 ölçekte F48-c-03-b-3-a ile 1/5000 ölçekte F48-c-03-b paftada yaklaşık 962,56 M²’lik taşınmaz üzerine Handan DEMİRAL ALMALI tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” projesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Hacer ERER

 

 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ